Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

Τρίτη, 5 Αυγούστου 2008

Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2008

Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2008

Jason Ryan tutorials

I have discovered this link to online free video tutorials by Jason Ryan

(go to the "Ramp Ups" section)

http://jrawebinar.com/


Κυριακή, 27 Ιουλίου 2008

Physical ball 21-07-2008

Physical ball animation, no physics simulation, all done by hand.


Physical ball 21-07-2008
Ανέβηκε απÏ� nnnnn123

Clicky Web Analytics